THẨM MỸ BÁC SĨ CHÍNH 

ĐT: 0903 851 816 (BS. HÀ TRUNG CHÍNH) TRƯỞNG KHOA