THẨM MỸ BÁC SĨ CHÍNH

HOT LINE: 0903.851816

BẢNG GIÁ 
STT THỦ THUẬT  GIÁ      GHI CHÚ
A  *PHẪU THUẬT    
I   MŨI
1 MŨI THƯỜNG(HÀN QUỐC)  10,000,000  
2 MŨI FASCIA  12,000,000  
3 MŨI BỌC SỤN  16,000,000  
4 MŨI BÁN CẤU TRÚC   20,000,000
5 MŨI TÁI CẤU TRÚC 30,000,000  
6 THU GỌN CÁNH MŨI 5,000,000  
II   MẮT
1 CẮT DA THỪA MÍ DƯỚI+ LẤY MỠ MÍ DƯỚI  8,000,000  
2 CẮT MẮT 2 MÍ  8,000,000  
3 BẤM MÍ 6,000,000  
4 TREO MÍ TRÊN DƯỚI CUNG MÀY 8,000,000
5 NÂNG CUNG MÀY 8,000,000
6 MỞ GÓC MẮT TRONG (NGOÀI) 8,000.000
III  MẶT
1 CĂNG DA THÁI DƯƠNG  18,000,000  
2 CĂNG DA TRÁN 10,000,000  
3 CĂNG DA MẶT TOÀN BỘ  30,000,000
4 ĐỘN CẰM 12,000,000  
5 TẠO LÚM ĐỒNG TIỀN 5,000,000  
IV    NGỰC
1 THU NHỎ NÚM VÚ 8,000,000  
3 KÉO TỤT NÚM VÚ 8.000.000  
4 THU GỌN QUẦNG VÚ 17.000.000  
5 ĐẶT TÚI NGỰC 50,000,000- 80,000,000(tùy loại túi) TẠI BỆNH VIỆN
6 TRE0 NGỰC XỆ 15,000,000 – 25,000,000
V    BỤNG, ĐÙI, SẸO
1 HÚT MỠ BỤNG 35,000,000 THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN
2 CẮT MỠ BỤNG 35,000,000 – 45,000,000
3 HÚT MỠ ĐÙI 25,000,000
4 HÚT MỠ EO 25,000,000 TẠI BỆNH VIỆN
5 CẮT SẸO LỒI, SẸO XẤU   TÙY THEO VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƯỚC
VI THẨM MỸ PHỤ KHOA
1 TẠO HÌNH ÂM HỘ 8,000,000  
2 THU NHỎ ÂM ĐẠO 8,000,000  
3 THU GỌN MÔI NHỎ 8,000’000
4 VÁ MÀNG TRINH 8,000,000
B *TRẺ HÓA DA    
1 PRP(LÀM TRẺ HÓA DA BẰNG TẾ BÀO TỰ THÂN) 8,000,000 1 LẦN
2 LĂN KIM (LÀM TRẺ HÓA DA BẰNG TẾ BÀO GỐC) 1,500,000 1 LẦN
C *FILLER    
1 XÓA NẾP NHĂN BẰNG CHẤT LÀM ĐẦY(HA) 8,000,000  
2 XÓA NẾP NHĂN BẰNG BOTOX 8,000,000  
D *LASER THẨM MỸ    
1 XÓA XĂM BẰNG LAZER 800,000/CM2  
2 XÓA  NÁM BẰNG LAZER 1,000,000/LẦN SỐ LẦN TÙY THEO LOẠI NÁM
3 XÓA TÀN NHANG  BẰNG LAZER 2,000,000/LẦN 1 LẦN DUY NHẤT
4 TRẺ HÓA DA BẰNG LAZER- CARBON 2,000,000/LẦN 1 LẦN DUY NHẤT